Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van het Lokaal Bestuur Ternat

Via de kalender kan u de gewenste vergadering selecteren en meer info bekijken van diverse bestuursorganen.

U vindt er de volgende documenten:

  • de besluitenlijsten van het college van burgemeester en schepenen (CBS)
  • de besluitenlijsten van het vast bureau (VB)
  • de agenda, besluitenlijst en notulenverslag van de gemeenteraad (GR)
  • de agenda, besluitenlijst en notulenverslag van de OCMW-raad (OCMW-raad)
  • de agenda van de gemeenteraadscommissie (GR-com)
  • de besluitenlijst van het autonoom gemeentebedrijf (AGB)

Op de volgende pagina kan u eveneens een zoekterm ingeven in het kadertje rechtsboven wanneer u een specifiek onderwerp zoekt. 

U krijgt dan een lijst met de agenda’s, besluiten en/of notulenverslagen waar dit onderwerp te vinden is.

De audioverslagen van de gemeente- en OCMW-raad kunt u beluisteren op https://www.youtube.com/channel/UCwqZmuR7alGoqm0ucNQTgfA 

Wanneer zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad (RMW - Raad Maatschappelijk Welzijn) op dezelfde dag zijn, is er één audioverslag beschikbaar waarop beide raden te beluisteren zijn.

Bent u het niet eens met een beslissing die één van onze bestuursorganen heeft genomen, dan kan u klacht indienen bij:

  • de Deputatie van het provinciebestuur als het gaat om een beroep i.v.m. beslissingen over omgevingsvergunningen. Meer info: https://www.vlaamsbrabant.be/nl

Voor hulp of bijkomende info kan u terecht bij info@ternat.be